برنج کمال ملکی برنج کمال ملکی یکی از انواع برنجهای هندی است و یکی از بهترین نوع برنج وارداتی در ایران است . برنج کمال ملکی 1121 باسماتی با کیفیتی فوق العاده نسبت به سایر برنج های وارداتی توانسته است سهم خودرا در بازار ایران پیدا کند وبه سبد محصولات خانواده های ایرانی اضافه شده است این برنج دارای کیفیت فوق العاده و قیمت مناسب باعث شده سهم قابل توجهی از خرید برنج را میان هموطنان پیدا کند با توجه به بسته بندی مناسب به هیچ عنوان آفت نزده و ماندگاری بالایی را دارد

نوع بسته بندی :