یکی از انواع برنج وارداتی هندی به ایران است به دلیل کیفیت خوب و قیمت پایین مورد مصرف بیشتر مردم تهران ،قم،مشهد،بوشهر،تبریز می باشد برنج خانجون یکی از برنج های دانه بلند ۱۱۲۱ باسماتی است که در هنگام پخت بو و عطر خوبی دارد و در واقع هنگام پخت قد کشیده و هیچگاه شفتگی در پخت ندارد .

نوع بسته بندی :