تاریخچه برنج

 

علف ایی که جهان تغذیه می کند .

برنج دانه ای نوعی علف  به نام اوریزا ساتیوا  می باشد برنج  نخستین بار اواسط قرن 13 در انگلستان مورد استفاده قرار گرفت  لغت رایس  از کلمه یونانی    ὄρυζα (oruza)   گرفته شده استاگرچه این گیاه عمدتا  یصورت  سالیانه عمر میکند  ولی در برخی ازمناطق گرمسیری  می تواند برای  مدت زمان  بسیار طولانی زنده  بماند و تا 30 سال محصول دهد.

برنج به عنوان عضو ی از خانواده غلات پر کاربردترین  ماده غذایی مورد استفاده توسط  بخش قابل  توجهی از جمعیت  جهان  بخصوص آسیا می باشد  از لحاظ میزان تولید  برنج  پس از نیشکر و ذرت  بیشترین میزان تولید را بنابر آمار  اعلامی  از سوی سازمان  فا او   (FAO)دارا می باشد.

گفته میشود که گونه ای از برنج به نام  برنج وحشی  نخستین بار  در محدوده  استرالیا پرورش داده  می شده. اما افسانه های چینی براین باورند  که برنج نخستین بار  توسط شین یانگ  امپراطور افسانه ای چینی ها  و بنیانگذار صنعت  کشاورزی در چین بومی سازی شده  است شواهد ژنتیکی  نشان  می دهند که خواستگاه برنج به 8200 تا 13500 سال قبل  در منطقه باستانی در دره ی PEARL RIVERبرمی گردد.
محصول برنج از شرق آسیا به جنو و جنوب شرقی  آسیا و سپس بهاروپا و در نهایت  به واسطه استعمار  اروپایی به  قاره امریکا  گسترش یافت  در سال 1694  برنج  به ایالت  کاروللیا  در آمریکا  وارد  گردید  نقل قولهای زیادی  در رابطه  با چگونگی  ورود  برنج  به قاره امریکا  وجود دارد اما چیزی که مشخص است  که مردم  ایالت کارولینا  و جورجیا در آمریکا  به واسطه استفاده از برده  ها برنج کاری را رواج دادند  این برده ها انقدر  با ارزش بودند که  با قیمت های بسیار بالایی بفروش می رسیدند  به واسطه به کارگیری  برده های افریقاب مالکان  زمین های  کشاورزی  یاد گرفتند  چگونه برنج کاری کنند  بدین ترتیب  می توان گفت  برنج  کارولینا  برجسته  شدن خودش را به واسطه  افریقا  دارد  برنجی که از ان بعنوان   طلای  کارولینا  یاد می شود .  بعد ها نیز روش های  جدیدی  برای رشد و پرورش برنج ارائه  شد روش هایی به منظور تجاری سازی  ای این محصول.

یکی از این روش ها کاشت گیاهان همراه  در کنار برنج  بود دراین روش  گیاهی به نام  AZELLAرا کنار برنج  می کاشتند  این گیاه هان پس از رشد  همانند چتری  روی شالیزار  ها را میپوشاند  بدین ترتیب علاوه بر مانع  رشد شدن گیاهان رقیب  در کنار برنج  باعث  ثبات  نیتروژن  اتمسفر جهت استفاده  برنج  نیز می شدند  این متد برای هزاران  سال  مورد  استفاده  قرار  می گرفت