چگونه برنج بکاریم

 برنج را می توان از طریق کشت نشا یا ازطریق پاشیدن بذر  برروی زمین  کاشت  در روش بذر پاشی  بذر برنج مستقیما برروی  زمین پاشیده میشود  در حالیکه  در روش  کاشت  نشا ابتدا جوانه  برنج  قبل از  کاشت  در محلی  پرورش  داده میشود  و سپس  در شالیزار  گشت میشوند.

بعد از انتخاب کاشت  انتخاب محل  کاشت  نوع خاک  اکوسیستم برنج  و نیروی کار   مطرح میشود.

انتخاب زمان کاشت  نیز بسیار حیاتی است  کاشت بموقع رنج  منجر به تسریع  زمان رشد  تولید  محصولی  یک دست  و افزایش  میزان  محصول میگردد.

ضمن اینکه  دوام جوانه های   برنج را در مقابل  علف های  هرز  آفت ها  بیشتر می کند  انتخاب زمان کاشت  به عوامل  مختلفی  چون آب و هوا  ، دسترسی به آب  و مکان کشتی بستگی دارد   توجه به این نکته ضروری است  که کاشت برنج همزمان با   کاشت  برنج در مزارع   همجوار  ریسک  خطراتی چون  آفت ها   حشرات پرندگان موش  و ... را نیز  کاهش  می دهند

روشهای سنتی  خشک کردن   برنج

همچنان با وجود  توسعه   تکنولوژی  در بسیاری از  نقاط  جهان  از روشهای  سنتی  خشک کردن  برنج  به دلیل  هزینه پایین  و امکان  مدیریت بهتر محصول  استفاده می شود  برخی از  از این  روشها د عبارتند از :

خشک کردن  با نور  آفتاب   در این روش   محصول   را برروی  حصیر  یا در پیاده رو  ها  زیر نور خورشید   پخش می کنند تا خشک شوند

خشک کردن روی حصیر   در این روش  محصول  را پس از  خرمن کوبی   برروی  توری  یا پارچه  یا حصیر  می ریزند  این روش برای حجم متوسط  محصول کارایی دارد

خشک کردن در پیاده رو ها   در این روش  محصول   در پیاده رو  ها  پهن می گردد که برای حجم بالای محصول  کاربرد دارد

خشک کردن برنج در مزرعه   از این روش  برای خشک کردن  محصول  خرمن کوبی  شده و برداشت   شده با دست  استفاده میشود

دراین روش  محصول  را دسته بندی  کرده  ودر مزرعه  قرار   می دهند تا خشک شوند